Servicii pentru antreprenori

Asistarea la intocmirea ofertelor cuprinzand:

  • studierea caietului de sarcini si a proiectului care face obiectul ofertei
  • intocmirea adreselor catre organizatorul concursului de oferte prin care se solicita precizari respectiv se amendeaza caietul de sarcini, daca este cazul
  • intocmirea unui raport prin care se indica constructorului potentialii furnizori pentru materialele de baza din partea de arhitectura a proiectului
  • verificarea ofertelor primite de antreprenori de la diversi furnizori din punct de vedere al incadrarii in prevederile caietului de sarcini
  • asistarea antreprenorului in definitivarea ofertei
  • asigurarea directoratului de proiect (project management) pentru lucrari sau parti din lucrare